fa-IRen-US
+

با حمایت و همکاری
حامیانهمكار رسانه ای و روابط عمومی

IRAN HEALTH 2022اخبار و رویدادها

ورود به بخش کاربری

جهت ورود به بخش کاربری، ویرایش اطلاعات، جانمایی، صدور کارت غرفه داران، ارسال فرم ها و... از این قسمت به سامانه وارد شوید
کلیک کنید

پیش ثبت نام نمایشگاه

جهت پیش ثبت نام در نمایشگاه و دریافت نام کاربری از این قسمت وارد شوید. پس از دریافت نام کاربری، در روز جانمایی می توانید نسبت به رزرو غرفه مورد نظر خود اقدام نمایید
کلیک کنید
زمان مانده تا شروع


  

                

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2019